Hari Minggu di Pantai Munggu

Hari Minggu di Pantai Munggu

Bes keliwat san keneh panake pang pade melali gen uling pidan. Be sekitar 8 bulan jumah deen sing kije kije. Rencana melali sube ade mingkin pang satak nge rencana yang. Tapi entah engken, jeg sing ade realisasi bane ling pidan. Irage pedidi masi sing megae, situasi kondisine ngeranayang. Nah.. jalanin dogen. Panake kedadue nagih melali ke pasih. Mungkin sube bosen amonean gen geginane jak onyang. Kurenane masih megae senin kemis. Panake asanange bosen jumah deen. Maan melajah uling sekolah, tapi masi amontoan dogen kone. Benehne yen sube masuk, panake pasti be maan mecande girang ajak timpal timpalne. Maan rencana kal melali Hari Minggu di Pantai Munggu tapi mare minggu lalu kat ajak kemu. Ane sesai ngeranang sing pade jadi melaline tuah je sing ape ape, pas kurenane maan, jeg irage pas pesu mekuli, pas irage jumah, kurenane ade gae abedik.

Maan galah luung sajan Minggu lalu. Panak kurenan masi ngajakin melali. Jani be pasti kal maan melali keto kenehe. Pas sanje pas waktune melali ke pantai, jeg panak kurenane sirep ye… Badah.. batal buin kal rencana ne. Irage jak panake Putu dogen ane sing sirep. Putu be sing sabar nagih melali ke pasihe. Nah kanggoang jak due gen melali. I meme jak kadek be melingkuh sing dadi dundun puk. “nang.. mai nak melali, kone kal ke melali” Hari Minggu di Pantai Munggu, keto panake.

Ane tawang irage uling ipidan pasih Seseh atau pantai seseh, tapi jeg jani mare melali kemu adane jeg Pantai Munggu puk. Irage ane sing taen pesu melali ape adane memang meganti ulin pasih Seseh dadi pasih Munggu. Sing be kat mikirin to. Mare teked di pantai Hari Minggu di Pantai Munggu, sube semetone parkir nyamperin. “Om swastiastu pak… ampure niki tiang nawur kude niki pak.. pang maan gen tiang ngateh panake melali niki pak…”. Mesaut semetone irike “Nggih Swastiastu mewali pak.. nggih akeh semetone melali Hari Minggu di Pantai Munggu nike.. Niki nawur siyu kemanten nggih..” keto pesautne. Mayah siyu pyah maan masi lantas parkir montor lan jalan jalan. Semetone ditu sing je ngorin irage buin masalah syarat melali care janine. Irage jak panake sube pade siage ajak masker ajak yeh anggo ngumbah lime, yen care janine madan hand Sanitizer keto kone, ape kaden artin sebenarne to wakiakia….

Mare parkir di depane buin bedik, Tulisan Munggu sube ngenah luung di sisin pasihe. Mejalan di sisin pasihe ajak paneke putu. Sawetare ade sekitar jam 5 sanje. Nyamane sube pade bek sajan melali ditu. Pasihe asri, ilang pade kenehe mumet akejepan. Panake Putu masi demen san main yeh pasih sambilang mejalan nganginang. Yen pade mekeneh mebelanje masi ade semetone ditu medagang macem macem daaran. Uling ane tradisional nganti ane dedaaran modern. Santai enjoy tenang lega megabung dadi besik. Misi lantas musik Live di warunge pojok ento. Puih jeg nikmat san asane melali Hari Minggu di Pantai Munggu.

Seleg irage ajak panake jalan jalan nganginang lan ngauhang, jeg galahe sube sanje, kel takonin panake “Tu… jam kude kira kira ne… adi sing mase san irage jalan jalan nah…”, mesaut panake, “nang… konden sanje, lan jalan jalan buin, yen sube peteng mare irage mulih nyen..”. Kenehe sih melali nganti ke sanje. Saget panake i Putu jeg demen san iye di pasihe. Irage seleg dini melali, kepikir masi panak jak kurenan jumah. Sing nyidang milu meliang liang jak mesliayan di pasihe Hari Minggu di Pantai Munggu. Sube miken saru mua asanange dugan i Putu metakon. “Nang… seduk basange puk… sing ade dagang tipat dini…? Tu mekeneh tipat puk nang…?”. Milehan paningalane nengokin dagang tipat. Bek sajan dagange, ngalihin dagang tipat asane keweh ne. Mejalan ditu ajak Putu sambilang ningalin bias pasih ane alus san. Beten punyan punyanan ane rindang irage terus ngalih ngalihin dagang tipat. “Tu… yen sing ade tipat engken..? nyak ajak ane len..?” takonin ye panake, pang sing nyen sebet yening sing ade dagang tipat di pesisi. Kenyel be asane ngalih ngalihin dagang tipat. Sing masi bakat nen. Bes keliwat seduk mungkin panake laut ye mesaut.. “Nang… asane sing ade dagang tipat ne medagang jani ne… mai jak ngalih makan ane ade gen…”. Mejalan buin ke area parkir paek jalan masuk ke pesisine.

Saget ade dagang mie instant, panake nak sube nawang mie instant to sing luung yening bes bek irage ngajeng. Jumah deen yen mekeneh mie paling aminggu a cepok. To gen masi kanggoang dum ajak papat jumah. Panake sube nyeledet ke warunge ento, pasti be ye mekeneh mie. Dingin dingin, suud ngece yeh pasih, pas asane ngajeng camilan hanget care mie. Yen tingalin situasine memang cocok asane. “Meli mie nah nang… tu seduk sajane puk..?”. Nah baang kapah kapah gen panake. “Om Swastiastu pak, napi karyanin tiang, kopi..?” mesaut dagane jegeg. Kadene mirib irage bise ngopi wakiakaiki… “Nggih bu.. Swastiastu mewali niki… ten tiang ten je ngopi bu… niki panak tiange nagih mie nike… wenten..?”. Pesu petakone tekening i dagang. “Nggih wen ten pak, gus.. ngiring melinggih dumun.. jantos dumun jebos nggih.. tiang ngae yeh anget dumun… ianak manten niki karyanang tiang mie, napi bapak taler..? keto petakone. “Ten bu… panak tiang manten, tiang kanggeang sampun driki manten. Megeson geson dagange ngae yeh anget kal anggo nyeduh mie ne. Panake sabar ngantosang. Nyanjanin saget ngebekang semetone melali ke Hari Minggu di Pantai Munggu. Panake sube seleg ngajeng mie ane ade di gelasne ento. Seduk sajan ye.

“Nah kanggoang malu amonto nah Tu melaline, mai ajak mulih jani, pang sing paling alihe ajak i meme jumah nyen”. Irage jak due lantas metaki taki kal mulih, Sang Hyang Surya sube enceb medauh, dingin angine sube masi mase nganti ke tengah bajune. Adeng adeng kal ajak panake mulih uling Hari Minggu di Pantai Munggu.

Harapane besik gen ajanian, pang pade tetep seger irage ajak kaluarge lan pang enggal je gumine normal care ipidan. Apang nyidang irage mekuli lan beraktifitas care biasane. Rahajeng irage sekeluarge, rahajeng taler gumi Baline.

Rahayu
Lutung Puruh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s