Mekejang Pelih

Sing mase sube limang bulan jumah, payuk jakane besik ne sube sing nyidang ngemang belin baas, tapi yen bakat pikirin nak pedalem masi bose, sing ade penghasilam tapi tetep harus ngemang tenagane baas, konden buin jaminan kesehatan ajak hari tua, yen sing pelih BPJS TK asane adane.

Onyangan karena gering gede ane ngenen jagate. Irage buin jani care nak ade di tengah tengah. Perusahaane tawang kondisine engken, irage dadi karyawan nak masi keweh kondisine. Sukat maret 2020 sube adane dirumahkan. Artine irage sing mepecat, situasi libur tapi sing bayahe ajak perusahaane. Yen care orang beduur yening tingalin perusahaan nak sube masi keweh, nganti maan bose pribadi ngomong kene, “de.. Yen misalne kondisi gumine konden membaik Nganti sekitar desember akhir taun ne 2020, bisaang awake nyen pang nyidang makan keluargamu” keto ye. Irage nak seken ngerti masi kondisine. Berarti secara tak langsung perusahaan nyidang nanggung nganti akhir taun gen. Suud to sing be tawang engken kal dadine.

Yen buin tingalin irage dadi karyawan, syukurne dan berterima kasih masi ajak perusahaan ngemang baas atau belin baas, tapi pribadi len ken to nak bek masi tanggungane. Kreditan asuransi biye panake masuk diapin je ling jumah daring ajak tetep ade di adat menyame braye. Seken mungkin sing ade ane kepikiran gumine kal kene care janine. Jeg Mekejang Pelih asanange. Engken jek carane pang nyidang gen meli belin uyah di paon.

Irage dadi kurenan asane tanggung jawabe gede san ajak keluarge, tapi aget ne masi ade timpale ane biase ajak megae disisi. Nah awal awalne bulan maret april mei sama sekali sing ade gaen disisi. Onyang ngandelin simpenan di bank ane sing je kude. Tapi tetep berharap pang nyidang bertahan. Medagang tetep dan terus nanyang barang ke client client lama. Sing ade meklisikan onyang. Patuh care irage ane masi sing kije kije. Mereka asane patuh masi. Gegaen sampingan ane sanget san pidan berharap nyidang ngandelang, tapi kenyataane masi sing nyidang bergerak.

Misi utama ipidan, ngelah gae tetep anggo penghasilan tetep, ngelah gae sampingan pang ade cadangan yening ade engken ajak gegaen tetepe. Tapi kondisi jani sing nyidang meklisikan, gae tetep nengil, gae sampingan masi sing kije. Sesuai anjuran pemerintah, sing dadi kije, jumah deen, yen keselek san kal pesu harus memgikuti standar kesehatan apang irage tetep slamet. Anggo masker, jaga jarak, ajak sai sai ngunbah lime. Ajin piselegang irage nginfo timpal timpal client lama ajak gaen sampingan, suksma Hyang Widhi wenten asiki niki.

Keweh gumine, penerintah masih berusaha ngemang makan rakyat ne, pang nyidang tetep makan. Bantuan dana desa lumayan jalan masi, tapi bantuan lain sing ade ked jumah. Syukurin gen. Jani malah ade berita ane luung bedik. Pemerintah rencana ngemang bantuan kepada tenaga kerja yang terdaftar di BPJS TK ane maan pin beten 5juta. Tugas irage jani ane tetep ngasukang dan melaporkan data tenaga ke BPJS TK. Jani sube onyang data me upload, cuma ade timpale buin besik gen ane nu validasi bank. Mudah mudahan kal maan bantuan 600k perbulan ane orange kal maan 4 bulan. Atau sampai akhir taun ne.

Nah.. Lumayan masi anggon nyambung hidup. Berterima kasih ajak pemerintah yen program ene seken jalan. Nah diapin je irage sing kal maan, tapi mudah mudahan timpale maan. Mudah mudahan proses di BPJS TK lancar masi.

Kurenane masi pedalem, sube biase megae, jani patuh ajak irage sing kije kije, ape buin masi ade berita murid pade mulih onyangan, sing nyidang mukak sekolah nen. Nah.. Kujang men.. Ane penting harus semangat yen ade gae sampingan, ape jek to. Salut san ajak timpal timpale sube medagang onyang online.

Dumugi gumine gelis kenak niki, dumugi sami pade tetep sehat lan rahayu. Dumugi gumi Bali ne kembali care Bali ane ipidan Rahayu rahajeng asri alami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s