Ngutil Capung

Ngutil capung, Lempeyek capung ento jeg sing nyidang naanang jaen ne. Ape buin misi nasi dingin, ajeng semengan anggo sarapan. Aruh, onyang asane kalah bane gohan nasi ane lenan. Nuju masan capung di desa sing ade len aktifitas ne se len Ngutil capung.

Ben kenken ne milih Ngutil capung Ugan to, sing je len sawireh Ngutil capung Memang sing ade ngalahang serunyane. Nyapung biase sube biase sajan, tapi Ngutil capung Nak seru sajan mulah paid capung. Tapi memang Ngutil capung biasane cuma anak muani gen ane demen.

Bahan bahan ane dadi anggon Ngutil capung ento boye je bahan kewen, alih lidin ron, ane kal anggo palesne. Taline melakar aji serat gedebong, plapah gedebong ento jemak serat tengahne, usahang pang nyak dawe, pang aluh baang Ngutil capung, buin besik lidi getep abedik gen. Di muncuk lidi ron ne tegulang melahang serat tali gedebonge, persis care ngae pancing tradisional, sube keto di muncuk serat taline tegulang melahang lidi ne pang tekek. Ane paling pentinge ngalih engket nangke atau engket timbul pang nyak nyangket san. Engketen ene satmake mamahan di capunge. Sing perlu gede gede gendol engkete, ane penting pang tingaline jak i capung, iye ngaden mamahan enak to i engket.

Carane Ngutil capung aluh gati. Bahan sube siap, engket sedeng nyangket nyangkete. Jani melali sube ke umane utawi ke tegale. Engken je nak mancing, untal untilin ye pengutil ne pang nyak engkete ngenah melaib kemu mai. Apang i capung ane ningalin lan layah basang ne tertarik ngaden mamahan paek pang dadi sagrep. Yen sube i capung layah basang ne pasti be kal ubere jak ye, juke jak ye, tangkepe jak ye, sing nawang ane tangkepe saget engket. Lamun sube nyangket, i capung sing je lakar nyidang lepas utawi melaib.

Capung ane paling sesai ngamah Ngutil capung tuah capung kok. Capung ane setate layah basangne. Lagas san berburu mamahan lan nyagrep mamahan. Ape sekadan ane mekeber kadenange mamahan. Engket mekeber jeg sagrepe masih. Plaibne i capung kok masi enggal sajan mekeber. Capung ane lianan kapah kere engket Ngutil capung mungkin karena pung lenan sing je layah gen basang ne. Capung gantung nak mekeber tegeh gen. Ngalih mamahan tegeh, pas ye beteg mare tuun megantung pules. Capung barak masi keto, endep pakeberne nanging biasane ngalih yeh di telagane dogen. Nengil akehep jeg makeber buin. Lamun capung tik, ne je tuah sing taen ngamahin, cenik lan paek yeh gen gaene. Ade buin besik capung ane sube sing taen tepuk jani. Mungkin sube punah niki madan capung gobogan. Ben engkene madan capung cobogan, sawireh capung ne paling gede ne, gede sajan, mekebet ngindang, gencang sajane mekeber ne biase nganti sing bakat baan nolih, lawat ne gen biase sepintas keto. Asane sube punah ne.

Ape jek jenis capunge jani sube langka asanange niki. Di umane jani nak pade aluh, pang enggal megarapan, onyang sekadan ubad anggone di umane, beburon ume ane i pidan sube hampir sing ade. Contoh ne, blauk ane sesai masi pidan bakat anggo sambel sere. Blauk niki generasi awal dari capung, artine, sekonden dadi capung, dadi blauk idupne malu. Ane lenan tuah klipes, jubel miwah sane liayan.

Masan irage cenik memang asane sing ade kal buin keto. Ngutil capung contohne. Jani kanggoang cerita deen nu ane kal orahin masi panake. Pang nawang gen ye engken nanang ne ugan cenike di desa.

Kenak rahayu sareng sami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s