Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Engken jek carane pang pade rahayu irage jak onyang

Jam solas peteng ne sube kal plaibang dokare liwat di canggu. Kenehe sih pang sing kene macet di pertigaan berawa. Soalne sube telung wai ade masalah ditu. Got di pertigaan ke Berawa mebenin. Macet ne sing kodag kodag semeton. Jeg nganceng sing nyidang mekisid. Onyang pade ngelah kepentingan, ade ne kal megae ade ane ke peken ade ane masuk badah megenep. Pertigaan berawa nu satu satunya jalur yang bisa di akses uling tabanan ke badung. Terutama Tabanan delod delod ne.

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Sube lantas keto, jam solas to saget igis san macet ne, pas paek ngabe dokare, saget sube ade penanganan uling pemerintahe. Pang enggal fasilitas umumne nyidang nganggo. Truk abesik ngabe material ajak buruh apapat menin jalane. Mungkin cukup pang anggo nyidang semengan. Lancar jaya nganteg di simpang siur.

Mejalan ngelodang uling di simpang siur Dewa Ruchi padat merayap buin dokare bek sajan.. Onyang bise kal nyemput tamu ke bandara, disamping mungkin onyang nyamane pade mulih uling megae.

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Sekitar jam roras nganteg di Tuban. Bek masi tamune teke jam amonto. Matene sube kiap sajan sing nyidang nahenang. Yen sing kurenan pedidi jeg be pasti pules jumah. Baat san asane matane. Ulian masi enggal enggal pang sing panake bangun jak nagih milu, tambah keweh urusane puk.

Sekonden berangkat nik nike nak kedadue nagih milu, nagih nyemput meme ne bareng. Aget ne sekonden berangkat kedadue kurcaci sube muk. Aha… Bebas maan nyemput diapin kiap wakiakaikaiki.. Tumben tumben mecelep ke toban ato bandara nae ngorang.. Misi nyemak karcis trus paling ngalih tongos parkir, melinder jalane ngae paling milehan. Ngelindeng masi pang pindo misi metakon jak anake ditu.

Werespati 30 Oktober 2019 ke Tuban

Jam 00:40 semengan mendarat kapale, kaden nak langsung pesu kurenane, misi ngantosang telung dase menit mae nengok belahan hatine ling pintu kedatangan domestic. Padahal cuman telung wai kalahin kurenan jeg care nak bajang trune asane puk.. Kangen masi bane jak kurenan wkaiakiaki.. Lebay.. Bek mekalukan anake ngantosang tamu keluarga atau ane len.. Mulih masih akhirne jam 01:20

Ane penting ento kurenan teke slamet seger oger.. Irage seger lan nik nike seger masi.

Lov you my sons, lov you my lovely

Fighting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s