Sate Guik Pertigaan

Sate Guik Pertigaan

Saniscara – Purnama 14 September 2019

Aeng plaib montore mulih uling tongose mekuli. Pang enggal gen teked jumah. Nik nike jak due gen jumah jani. Ane cenikan kadek arya mulih kone jam 11.45 ane gedenan putu surya nak lepas jam 1.00 misi extra dance kone. Nah engken jek carane pang enggak nganteg jumah. Biase care jani nak tuah cekupruk supra legend ane menemani. Sing dadi abe enggal enggal pang aman. Kepikiran nik nike kal makan sing, jumah sing ade ape. Memene tuni nak enggal enggalan kone masi masuk. Maan tuah ngae taluh ceplok gen. Nah kanggoang anggo semengan.

Nak jam mulih sih ruah jam roras tapi gaene jeg sing dadi ajak meitungan. Bek san gaene ane arus pragat. Ade kenehe ngutang gaene mulih, tapi nyen malah keweh urusane. Ade nak ngorin sing dadi nunda gegaen kone. Lamun nyidang mragatang jeg usaha pang pragat. Liwat nganti jam 12.45 mare suud. Nah kal kanggoang masi itung itung minggu depan bedikan gaene. Cekupruke sube ngos ngosan telah nganti gas ne kal ilut jeg sing masi nyidang melaib.. Wakiakaiaki.. Nganteg di pertigaan tanah sampi, jeg mikir ape dik bliang panake jumah konden ngajeng. Hingga akhirne ide Sate Guik Pertigaan ane paling pass.

Ade kemehe ngajakin panake pesu makan, tapi pikir pikir anggarane pasti be bek. Nah keputusan pinal Sate Guik Pertigaan gen be. Panake kedadue masi demen jak Sate Guik Pertigaan. Kal sengaja rerenang cekupruk supra legend ne beten punyan jepune. Agak lumayan tis memang tapi kupinge empeng. Dagang satene di pertigaan jalane macet montor bek sajan atah… Mekeneh ngetis, jeg tis bane sajan jeg kupinge sing tis.. Gruang grueng montore care nak pekenan.. Aduh.. Nah.. Kal sabarang dogen.

Ade anak trune makunan meli Sate Guik Pertigaan ditu. Jeg sate gen telung bungkus misi tipat telung kelan masi.. Memih.. Ajak a keluarga meli sate jak tipat ne, keto kenehe. Wkaiakaikaiaki.. Anak mungkin sayang jak keluarga dadine onyang beli nine..

Mare lakar irage maan giliran nomer due.. Jeg ane nak bajang jegeg care nak nyelag keto. “buk buk kude pulih yening tiang numbas sate aji dase tali? ” keto bet ne.. Mesaut ibu dagang Sate Guik Pertigaan ne.. “geg aji dase tali maan tuah pitung tusuk geg” konden irage maan ngomong padahal giliran irage ne maan jeg nyabot ye nak bajange ento. Uku protes uku opak nak bajange ento.. Jeg jegeg ye.. Ilang kenehe protes ajak ngopak puk.

Ibuk dagang Sate Guik Pertigaan metakon, “geg jagi numbas sate?” mesaut nak bajang jegeg ento “nggih buk niki tiang antosange jak adik tiange” keto ye mesaut.. Terus sing nyangka irage ape kal pesu uling bibih ibu dagang Sate Guik Pertigaan ne ento. “geg dados numbas sate tapi drike dumun nggih niki bapake sampun dumunan driki ten dados nyabot kenten geg nggih.. Mrike dumun.. Wusan bapake niki wawu geg malih jebos”. Jeg seken tengkejut bane ajak ibu dagang Sate Guik Pertigaan ne. Umur sube tue tapi nu inget teken tata krama irage metumbasan. Wkaiakiakai.. Nak bajang jegeg nike mundue teratur dadine.

Penting sajan irage ngajahin panake pang bise sabar lan mnghormati orang lain. “kude numbas sate pak? ” petakon ibuk dagang Sate Guik Pertigaan ne. “Tiang kalih bungkus maten ibu nggih.. Aji duang dase tali bungkusang tiang abungkus nyane nggih.. Suksme ibu” jeg seken je tue tapi ibu Sate Guik Pertigaan ene jeg mu sigap sajan medagang, diapin je ragane pedidi. “tipat dagingin niki gus? ” “ten ibu.. Suksme nggih..” kal enjuhang pipis kertas seket tali rupiahe. Susuk e bu8n dase tali ajak dagange. “nggih ibu.. Suksme niki tiang pamit”, “nggih sukme pak” mesaut ibu dagang Sate Guik Pertigaan ne.

Nabyeng supra legend ne melaib sriat sriut nuju pondoke. Nganteg jumah saget sube dapetin panake ngantosang. Kangen bane ningalin putu jak kadek jumah ajak dadue deen. Tapi ngelag keneh nak memang harus ajin mereka pang mandiri. Pang bise ngurus diri sendiri nuju nanang jak meme ne mekuli.

Selanturnyane irage nyemak nasi lan ngajeng Sate Guik Pertigaan ane jaen ento. Demen san panake. Suksme Hyang Widi untuk semua anugrah-MU

Love you all my sons

lutung puruh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s