KPP Pratama Denpasar

KPP Pratama Denpasar

Mejanji jak timpale dini semengan gati di KPP Pratama Denpasar pang nawang kone seluk beluk mayah pajeg di Denpasar. Awake ane seken sing nawang ape sube ked di kantor KPP Pratama Denpasar jam kutus limolas menit, nak seken sih janji ne ketemu sekitar jam siye, kal malunin gen pang care nak seleg ajak rajin.

Cek kali cek jeg saget sube jam siye duangdase menit, sing masi negok timpale nen puk, wkaiakaiki.. Mungkin ye nu sibuk atau di jalan ne, nah sabae deen. Kantor KPP Pratama Denpasar ade di sekitaran renon. Aget san kirimine lokasi jak timpale,dadine sing perlu metakon kemu mai dije kantor pajake ne tongos ne. Sukme google maps membantu san asane pas keadaan kene puk.

Tuah nak di tongos mekuline kal ngalihin proses ngajuang pajak pang nyidang motong pajeg ajak nak mebelanje. Kenehe pang bareng masi milu nututin awig awig negarane. Maan medagang pang mayah masi pajeg, memang sih sebenar ne rage ane mayahang gen pajeg ne, tuah ane mebelanje ane kene pajeg. Ane sebenarne sadar tuah ane mebelanje pang mayah pajeg pas waktu ye mebelanje. Irage nyidang motong pajeg ajak ane mebelanje sawireh irage perusahaane sube terdaftar di kantor pajak. KPP Pratama Denpasar dini sube kal melajah diastun irage sing nawang ida idu. Pokokne milunin deen, jeg melajah deen. Nyen nawang nyidang nganggo mani puan.

Yaeh.. Kali jani sube sing nengok timpale nen nah.

Rahajeng Metimpal di whatsapp group semeton.

Lutung puruh – 0813 3756 1166

Pang payu deen bungut paone mekudus, tetep semangat mekuli semeton

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s