Cunguh empet Pilek

Cunguh empet Pilek

Kene sube lamun pas kondisine sing luung, bangun semengan jeg uyeng uyengan tendase, menghayal bilang wai jak bilang semengan pang seger bayune, angine seger cuaca ne cerah. Ne jeg Cunguh empet Pilek sing dadi ajak kompromi gedeg basange bane.

Kone anake ngorang perubahan cuaca sube biase ngeranang daya tahan tubuh menurun keto. Ane sanget kat kenehang jeg jani wak megae di swasta, Cunguh empet Pilek jeg sanget san, meriang asane puk. Gae medug dug, jeg seken nyak pas asane ne bise bise pedih bos e sing mragatang gae. Mancing di tukade galang gumine asane, tapi mancing di bakau luung masi ne. Ngibur sambilang maan be, sambilang nyeledet bek san nak melali jalan jalan, cenik kelih tue bajang jalan jalan, jeg barengin deen.

Lamun kat kenehang asane onyang megae misi resiko, megae sik nak len arus milu aturan nak len, megae pedidi irage pedidi ane ngolah waktune. Bek san timpale ngorin, “ceng ngujang ci sing usaha pedidi?” pengalaman sube ade, modal sube ade, abedik sih modalne, tapi tetep nganti jani sing bani lepas mukak usaha pedidi. Analisa ilmu bumi kone lamun care irage ne lebih banyak menggunakan otak kanan, bes lebian itungan, bes lebian jejeh tekening resiko. Ade men timpale ane ngorin buin, coba latih otak kiri, pang greget dik idupe. Tetep nganggo perhitungan mekuli, tapi lagas, bani jak resiko pikir tapi sing dadi anggo penghalang. Mare kat takonin balik, “ci be je melajah nganggo otak kiri?” jeg ngedegang basang jawabane. “aing.. Cang konden masi..!” keto bet ne.

Ape buin care jani ne Cunguh empet Pilek asane dadi penghalang masi untuk berkarya. Saget ade nak nelpon, nyen kaden ne, sing mesimpen nomer ne. “Pak.. Posisi dimana, saya dari gojek bawa bingkisan untuk bapak!”. Nak nyen ye ngirim bingkisan kali jani ne.

Gelisang satwa enggal Cunguh empet Pilek tetep sing luung asane, bingkisane teke, “makasi pak ya, ada biaya pak?” gratis puk, kal adeng adeng mukak tas kresek putih lecel daki ne. Parasetamol jak vitamin. Adah.. Sing je len ne pasti mantan ane ngirimin. Iseng kat gecel hp jadule, saget ade wa “pah.. Vitamin dan obat dalam perjalanan ya.. Tak gojekin aja biar gampang.. Nanti jangan lupa minum obat dan minum banyak.. Biar cepat pulih dan sehat kembali, nih ada juga kue buat camilan.!”

Jeg nganggo base nesia mantane puk.. Misi tas buin tulisan.. Sing ngerti bane Sing inget ye irage bali kelen ane sai kene sentul jak kaliasem pidan ugase cenik. Jani bernesia ye, pang milu gen jaman janine. Suksme mantan nggih! Wakiakaiaki.. Lamun dadi tagih pang Cunguh empet Pilek ne ilang, aluhan asane memghadapi kenyataan puk. Nganggo base bali biase deen, lancaran asane ngomong.

Kal makan malu dik neh, nimum ubad jak vitamin jak minum yeh bek. Pang galang dik idupe.

Nyanan alihang don piduh, selae lembar deen done cukup asane anggo loloh. Ulet sekenang alih yeh ne, isin uyah dik, lamun ade madu kecerang bedik, seger san.

Cunguh empet Pilek

Lutung puruh – 0813 3756 1166

Pang payu deen bungut paone mekudus, tetep semangat mekuli semeton

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s