KPP Pratama Denpasar

KPP Pratama Denpasar

Mejanji jak timpale dini semengan gati di KPP Pratama Denpasar pang nawang kone seluk beluk mayah pajeg di Denpasar. Awake ane seken sing nawang ape sube ked di kantor KPP Pratama Denpasar jam kutus limolas menit, nak seken sih janji ne ketemu sekitar jam siye, kal malunin gen pang care nak seleg ajak rajin.

Cek kali cek jeg saget sube jam siye duangdase menit, sing masi negok timpale nen puk, wkaiakaiki.. Mungkin ye nu sibuk atau di jalan ne, nah sabae deen. Kantor KPP Pratama Denpasar ade di sekitaran renon. Aget san kirimine lokasi jak timpale,dadine sing perlu metakon kemu mai dije kantor pajake ne tongos ne. Sukme google maps membantu san asane pas keadaan kene puk.

Tuah nak di tongos mekuline kal ngalihin proses ngajuang pajak pang nyidang motong pajeg ajak nak mebelanje. Kenehe pang bareng masi milu nututin awig awig negarane. Maan medagang pang mayah masi pajeg, memang sih sebenar ne rage ane mayahang gen pajeg ne, tuah ane mebelanje ane kene pajeg. Ane sebenarne sadar tuah ane mebelanje pang mayah pajeg pas waktu ye mebelanje. Irage nyidang motong pajeg ajak ane mebelanje sawireh irage perusahaane sube terdaftar di kantor pajak. KPP Pratama Denpasar dini sube kal melajah diastun irage sing nawang ida idu. Pokokne milunin deen, jeg melajah deen. Nyen nawang nyidang nganggo mani puan.

Yaeh.. Kali jani sube sing nengok timpale nen nah.

Rahajeng Metimpal di whatsapp group semeton.

Lutung puruh – 0813 3756 1166

Pang payu deen bungut paone mekudus, tetep semangat mekuli semeton

Advertisements

Metimpal di whatsapp group

Metimpal di whatsapp group

Mekeneh san bek ngelah timpal pang ade ajak pakedek pakengung bilang wai. Tapi saat be bek ngelah timpal mare tau ngendah timpale jak onyang. Lamun nak tue sai ngorang lingah gumine ane ken ken alih ade. Sing je rahayu gen onyang. Ane nyaplir masi bek san. Kanggoang ngandelang papojolan deen ne.

Care jani gumi sube liwat jaman pis bolonge empet, nyen dadi ajak ngorte, ape buin ade care jani to, ape adane
Metimpal di whatsapp group jeg cenik tongose asane tapi nyidang ngorte jak bek. Satu sisi masemeton asane rambah paek, rapi pas pas mekuli timpale jeg nu masi clentang clenting, aduh cara satu satu nya ne kat silent hp ne, pang bedikan gen mengganggu timpake ajak mekuli.

Ipidan lamun sing ngenong melali jeg sing maan ningalin lan nengokin nyame, jani ve aluh, tinggal pecik gen nyampe be info ne.

Keuntungan Metimpal di whatsapp group

Irage nyidang semakin paek jak nyame lan timpal, tukar informasi penting aluh. Komunikasi aluhan.

Kelemahan Metimpal di whatsapp group

Yen irage bise nganggo whatsapp ane beneh.. Bermanfaat sajane, tapi karena informasi yang di bagikan di whatsapp tanpa batas, irage arus hati hati share atau berbagi niki, karena semua informasi yang kita bagikan besar kemungkinan akan menyebar luas di kalangan pengguna whatsapp. Dadine beneh beneh ngabe info, ape buin info pribadi. De sekali kali share di whatsapp.

Ape buin jani hp ne wanen san jumah, nyen dadi nyemak, sing misi kunci, nah pragat be. Jadi pinter pinter irage milih nyen kal ajak ngorte lan tentang ape kal ortoang. Apang tusing info ane irage kirim atau terima berdampak sing luung ajak nak len, terutama keluarga.

Ngiring share informasi yang penting dan megune anggo irage jak onyang. Metimpal di whatsapp group luung san, tapi harus selektif bedik. Apang megune anggo irage dan lingkungan.

Rahajeng Metimpal di whatsapp group semeton.

Lutung puruh – 0813 3756 1166

Pang payu deen bungut paone mekudus, tetep semangat mekuli semeton

Cunguh empet Pilek

Cunguh empet Pilek

Kene sube lamun pas kondisine sing luung, bangun semengan jeg uyeng uyengan tendase, menghayal bilang wai jak bilang semengan pang seger bayune, angine seger cuaca ne cerah. Ne jeg Cunguh empet Pilek sing dadi ajak kompromi gedeg basange bane.

Kone anake ngorang perubahan cuaca sube biase ngeranang daya tahan tubuh menurun keto. Ane sanget kat kenehang jeg jani wak megae di swasta, Cunguh empet Pilek jeg sanget san, meriang asane puk. Gae medug dug, jeg seken nyak pas asane ne bise bise pedih bos e sing mragatang gae. Mancing di tukade galang gumine asane, tapi mancing di bakau luung masi ne. Ngibur sambilang maan be, sambilang nyeledet bek san nak melali jalan jalan, cenik kelih tue bajang jalan jalan, jeg barengin deen.

Lamun kat kenehang asane onyang megae misi resiko, megae sik nak len arus milu aturan nak len, megae pedidi irage pedidi ane ngolah waktune. Bek san timpale ngorin, “ceng ngujang ci sing usaha pedidi?” pengalaman sube ade, modal sube ade, abedik sih modalne, tapi tetep nganti jani sing bani lepas mukak usaha pedidi. Analisa ilmu bumi kone lamun care irage ne lebih banyak menggunakan otak kanan, bes lebian itungan, bes lebian jejeh tekening resiko. Ade men timpale ane ngorin buin, coba latih otak kiri, pang greget dik idupe. Tetep nganggo perhitungan mekuli, tapi lagas, bani jak resiko pikir tapi sing dadi anggo penghalang. Mare kat takonin balik, “ci be je melajah nganggo otak kiri?” jeg ngedegang basang jawabane. “aing.. Cang konden masi..!” keto bet ne.

Ape buin care jani ne Cunguh empet Pilek asane dadi penghalang masi untuk berkarya. Saget ade nak nelpon, nyen kaden ne, sing mesimpen nomer ne. “Pak.. Posisi dimana, saya dari gojek bawa bingkisan untuk bapak!”. Nak nyen ye ngirim bingkisan kali jani ne.

Gelisang satwa enggal Cunguh empet Pilek tetep sing luung asane, bingkisane teke, “makasi pak ya, ada biaya pak?” gratis puk, kal adeng adeng mukak tas kresek putih lecel daki ne. Parasetamol jak vitamin. Adah.. Sing je len ne pasti mantan ane ngirimin. Iseng kat gecel hp jadule, saget ade wa “pah.. Vitamin dan obat dalam perjalanan ya.. Tak gojekin aja biar gampang.. Nanti jangan lupa minum obat dan minum banyak.. Biar cepat pulih dan sehat kembali, nih ada juga kue buat camilan.!”

Jeg nganggo base nesia mantane puk.. Misi tas buin tulisan.. Sing ngerti bane Sing inget ye irage bali kelen ane sai kene sentul jak kaliasem pidan ugase cenik. Jani bernesia ye, pang milu gen jaman janine. Suksme mantan nggih! Wakiakaiaki.. Lamun dadi tagih pang Cunguh empet Pilek ne ilang, aluhan asane memghadapi kenyataan puk. Nganggo base bali biase deen, lancaran asane ngomong.

Kal makan malu dik neh, nimum ubad jak vitamin jak minum yeh bek. Pang galang dik idupe.

Nyanan alihang don piduh, selae lembar deen done cukup asane anggo loloh. Ulet sekenang alih yeh ne, isin uyah dik, lamun ade madu kecerang bedik, seger san.

Cunguh empet Pilek

Lutung puruh – 0813 3756 1166

Pang payu deen bungut paone mekudus, tetep semangat mekuli semeton